top of page

Privacybeleid

De bescherming van uw privacy is van het grootste belang voor Les minis porcs du thier (hierna door elkaar aangeduid als "Naam klantwinkel", "wij" en "wij", "gegevensbeheerder"). Wij zorgen ervoor dat uw privacy wordt beschermd tijdens uw bezoeken aan onze website of bij online geplaatste bestellingen.

  Les minis porcins du thier levert producten en diensten en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die u meedeelt wanneer u een bestelling plaatst.
U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Les minis porcs du thier via het contactformulier onderaan deze pagina.

Dit privacybeleid definieert de manier waarop persoonlijke gegevens over u worden verzameld, verwerkt en gedeeld tijdens uw bezoek aan de site of uw bestelling op lesminiscochonsduthier.com (de "Website").


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u een aankoop doet of probeert te doen via de Website, verzamelen wij bepaalde gegevens over u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers), uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt "Bestelinformatie" genoemd.

Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder gegevens over uw internetbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone; sommige cookies worden op uw apparaat geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we, wanneer u op de website surft, informatie over de specifieke pagina's of producten die u bekijkt, de sites of zoektermen die u naar de website hebben doorverwezen, evenals gegevens over hoe u met de website omgaat. Deze automatisch verzamelde gegevens worden "Apparaatinformatie" genoemd.

We verzamelen apparaatgegevens met behulp van de volgende technologieën:
- “Cookies” zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst; ze bevatten meestal een anonieme unieke identificatiecode. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze cookies kunt uitschakelen, zie http://www.allaboutcookies.org.
- "Logbestanden" houden activiteiten op de website bij en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/exit-pagina's en tijdstempels.
- "Beacons", "tags" of "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u op de website surft.


Hoe verwerken wij persoonsgegevens over u?

Bestelinformatie wordt over het algemeen verwerkt om bestellingen die op de website zijn geplaatst uit te voeren (inclusief om uw betalingsinformatie te verwerken, verzendingsregelingen te beheren en facturen en/of orderbevestiging uit te reiken). Daarnaast wordt deze Bestelinformatie verwerkt om:
- communiceren met jou;
- controleopdrachten om mogelijke risico's of fraude op te sporen en
- u informatieve of reclameboodschappen te sturen over onze producten en diensten als deze mededelingen voldoen aan de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld.

De gegevens over u worden verwerkt om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u (bijvoorbeeld in het geval van een bestelling op onze Website), of om op een andere manier onze legitieme commerciële belangen te verdedigen, zoals hierboven vermeld.

Informatie met betrekking tot het apparaat (in het bijzonder uw IP-adres) wordt verzameld om mogelijke risico's en fraude op te sporen, en meer in het algemeen om de Website te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door een analyse te genereren van gegevens met betrekking tot de manier waarop onze gebruikers browsen en communiceren met de website), en om de impact van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen.


Persoonlijke gegevens over u delen

Wij delen persoonsgegevens over u met derden zodat wij deze kunnen verwerken conform de hierboven gestelde voorwaarden. Zo gebruiken we SumUp om onze webshop te verbeteren. We gebruiken ook Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken - om meer te weten te komen over hoe Google persoonlijke gegevens over u gebruikt, zie de volgende pagina: https://www.google.com/intl/en/policies/ privacy/. U kunt Google Analytics deactiveren door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We kunnen gegevens delen als onderdeel van contracten met dienstverleners die bijdragen aan sommige van onze activiteiten. Deze contracten bepalen dat de betrokken dienstverleners het recht hebben om de gegevens over u uitsluitend te verwerken ten behoeve van de diensten die zij namens ons uitvoeren en dat het hen niet is toegestaan deze voor eigen voordeel te gebruiken.

Evenzo kunnen we persoonlijke gegevens over u vrijgeven om te reageren op een wettelijke of regelgevende vereiste, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel en/of enig ander rechtmatig verzoek om informatie dat we ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.


Internationale gegevensoverdracht

We kunnen de over u verzamelde gegevens overdragen aan derden die namens ons optreden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of in landen die door de Europese Commissie worden beschouwd als een niveau van gegevensbescherming dat bevredigend is. Het is mogelijk dat deze andere landen niet hetzelfde beschermingsniveau bieden voor de over u verzamelde gegevens; we zullen echter te allen tijde gegevens over u blijven verzamelen, opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen ervoor zorgen dat gegevens alleen worden gedeeld met organisaties die een passend niveau van gegevensbescherming bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er bevredigende contractuele voorwaarden zijn met dergelijke partijen.


Jou rechten

Als u onderworpen bent aan de AVG, heeft u recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en het recht om deze gegevens te corrigeren, bij te werken en te verwijderen; u hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt stopgezet, om u te verzetten tegen profilering en de geautomatiseerde verwerking van gegevens die op u betrekking hebben; je hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de verwerking en overdracht van je gegevens te beperken (recht op overdraagbaarheid). Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens over u, waarvan de rechtsgrond uw toestemming is, in te trekken door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het aangegeven adres.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
De lijst van de bevoegde autoriteit van elk land staat op de website van de Europese Gemeenschap  : http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id =612080


Dataretentie

Wanneer u een bestelling plaatst via de Website, bewaren we de Bestelinformatie zo lang als nodig is om onze diensten uit te voeren of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Aan het einde van deze periode worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens gewist.


Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om veranderingen in onze praktijken weer te geven of om enige andere operationele, wettelijke of regelgevende reden.


Neem contact op

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, voor vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

bottom of page